Projectes El Margalló

El Margalló és un partit polític que es constitueix l’any 2002 com un projecte veïnal creat per fer canvis en la política dels barris perifèrics de Sitges, en concret Les Botigues, Garraf i d’altres urbanitzacions de Sitges.

En tots aquests anys no es presenta cap candidatura, ja que abans de cada una de les eleccions s’arriba a acords amb diferents partits perquè defensin els interessos dels veïns d’aquestes zones, sense arribar mai a concretar-se aquests acords. Després de tants anys de promeses incomplertes la formació pren força gràcies al suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Les Botigues de Sitges i Garraf, així com de les diverses associacions de veïns dels nuclis i urbanitzacions de la zona.

1.- PASSEIG MARÍTIM DE LES BOTIGUES DE SITGES

Remodelació del passeig marítim fins a la zona de Castelldefels, amb zones de vianants àmplies, carril bici, aparcament, jardineria autòctona i enllumenat sostenible.

2.- ROTONDA INCORPORACIÓ A LA C-31

La incorporació a la carretera C-31 és un punt negre d’accidents, per això sol·licitem la modificació d’aquesta via amb un carril d’acceleració.

3.- ROTONDA AVINGUDA LES BOTIGUES

Creació d’una rotonda per facilitar el canvi de sentit, a prop de la Farmàcia, així com una vorera per als vianants fins a la Urbanització Rat Penat.

4.- PAS INFERIOR VIANANTS

Millora del pas de vianants que comunica la zona de la carretera amb la platja, amb l’objectiu, en un futur, de realitzar un pas elevat.

5.- OFICINA MUNICIPAL DE SERVEIS

Oficina permanent destinada a serveis de l’Ajuntament com l’OAC, Policia Local, manteniment urbà, etc.

6.- CENTRE CÍVIC ZONA DE LA PLATJA-PASSEIG MARÍTIM

Espai Municipal perquè els veïns i les entitats dels nostre barris puguin organitzar tota mena d’activitats lúdiques i/o educatives.

7.- MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA GARRAF II

Millora i modernització de la xarxa d’enllumentat públic, fent-lo més segur, eficient i sostenible.

8.- LOCAL SOCIAL ZONA GARRAF II

Local Social a la plaça dels Eucaliptus, perquè els veïns del barri puguin organitzar tota mena d’activitats lúdiques i/o educatives.

9.- NECESSITATS DEL POBLE DE GARRAF

El poble de Garraf ha vist com en el últims 12 anys les seves necessitats mai han estat escoltades, produint-se una degradació progresiva del municipi, fins el punt de no disposar gairebé de cap tipus de servei públic.

10.- ADEQUACIÓ DE LA RIERA DE VALLBONA

Realització d’un passeig de vianants per tota la llera de la riera de Vallbona, un espai únic, per endinsar-se al Parc Natural del Garraf i gaudir de tot aquest ecosistema mediterrani. A més servirà de tallafocs i serà un bon accès pels serveis en cas d’urgència.